Kết quả được cập nhật vào 17h30, thứ 2 hàng tuần
Chứng chỉ Mã môn Tên môn Số câu hỏi đạt Số Quiz đạt Lab Số bài ASM đạt Điểm ASM1 Điểm ASM2 Điểm ASM3 Điểm ASM4 Điểm ASM5 Điểm ASM6 Điểm thi Tổng điểm Tình trạng Ngày